Budgetcoaching


Administratiekantoor Dorestate kan voor particulieren en voor werknemers van bedrijven zorgen voor een balans in inkomsten en uitgaven. Het vroegtijdig inschakelen van een budgetcoach voor een goed financieel inzicht kan problemen voorkomen.


Ik help je graag om de zaken op orde te krijgen én te houden.


Tarieven volgens offerte.

Beschermingsbewind


Beschermingsbewind beschermt mensen, die door lichamelijke of geestelijke toestand (tijdelijk) niet in staat zijn hun geld of bezittingen te beheren, maar ook als er sprake is van verkwisting of problematische schulden.

De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind gesteld is. Tot de gewone werkzaamheden behoort ook het regelen van de financiële huishouding van de betrokkene.


Vergoedingen werkzaamheden volgens de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders
en mentoren van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.